مهرداد احمدی
  • فیبر رویال

    نام شرکت : تولید فیبر ایران ( فیبر رویال ) زمینه فعالیت : تولید فیبر سخت نام مدیرعامل : مهرداد احمدی توضی ...

    نام شرکت : تولید فیبر ایران ( فیبر رویال ) زمینه فعالیت : تولید فیبر سخت نام مدیرعامل : مهرداد احمدی توضیحات کلی : - آدرس : تهران - میدان آرژانتین , بلوار بیهقی , کوچه دهم شرقی , شماره ۶ , ساختمان تول ...

    بیشتر بخوانید